روش های مختلف لوله بازکنی

روش های مختلف لوله بازکنی

 

لوله بازکنی یک فرایند مهم است که به مهارت و تخصص بالایی نیاز دارد. با توجه به شرایط موجود و نوع گرفتگی لوله،روش لوله بازکنی می تواند متفاوت باشد. در ادامه چند روش لوله بازکنی را شرح می دهیم:

1- فنر لوله بازکنی با اندازه های متفاوت که میتوانند ساده یا پیشرفته باشند.

2- انجام لوله بازکنی با استفاده از پمپ تراکم هوا که معمولا برای گرفتگی های شدید استفاده می شود.

3- استفاده از مواد شیمیایی مخصوص لوله بازکنی. این مواد معمولا در گرفتگی های سطحی استفاده می شوند.

4- استفاده از تلمبه های دستی برای لوله بازکنی. تلمبه ی دستی معمولا توسط خود ساکنین استفاده می شود و در صورتی که نتیجه ی مطلوب حاصل نشد به روش های دیگر لوله بازکنی نیاز است.

5- استفاده از روش های ساده ی لوله بازکنی برای گرفتگی های سطحی. استفاده از آب جوش به مقدار زیاد، استفاده از سیم های بلند، استفاده از جوش شیرین و سرکه و… میتوانند برای گرفتگی های سطحی مفید باشند .در غیر اینصورت با یک لوله بازکنی معتبر و حرفه ای تماس بگیرید.

 

روش های مختلف لوله بازکنی

راه های ارتباط با لوله بازکنی  و تخلیه چاه صبا فراز

 

 

By | ۱۳۹۷/۲/۱۳ ۲۳:۵۰:۲۱ بهمن ۱۸ام, ۱۳۹۶|لوله بازکنی|