حفر چاه (well drilling)

حفر چاه (well drilling) ۱۳۹۷/۲/۱۶ ۰:۰۶:۵۳

 

 

حفر چاه

 

گام اولی که برای حفر چاه فاضلاب در یک ساختمان باید در نظر گرفت مشخص سازی جای مناسب حفر چاه است. این روزها خیلی از ساختمان ها درست بعد از خراب کردن یک ساختمان کلنگی و قدیمی در جای آن ساخته می شود. طبیعی است که ساختمان های قدیمی چاه فاضلاب داشته باشد و حفر چاه جدید باشد در وضعیتی باشد که در میله و انبار با چاه قدیمی تلاقی نکند. در صورت مشخص نکردن صحیح یا نبود اطلاعات درست در خصوص محل چاه قدیمی، ممکن است برای مقتنی خطرات عمده ای به دنبال داشته باشد.

عمق چاه برای حفر چاه در هر منطقه ای براساس آزمایش های آزمایشگاه مکانیک خاک تعیین می شود. وزن هر ساختمان با توجه به نوع جنس خاک منطقه ی محل قرار گیری آن تا عمق مشخصی از زمین اثرگذار است. از آن عمق به بعد، اثر وزن ساختمان ـ شامل بار مرده و بار زنده ـ صفر می‌شود.(حفر چاه) حفر چاه فاضلاب

نکته ای که در مورد حفر چاه فاضلاب باید در نظر بگیرید این نکته است که محل چاه را در ابتدا مشخص کنید.جدیدا ساختمان های جدید همگی پس از فروپاشی ساختمان های قدیمی بلافاصله ساخته میشوند. و این طبیعی است که تمامی ساختمان های قدیمی دارای چاه فاضلاب باشند و گاها پیش می آید که در ساخت و ساز ساختمان های جدید قسمتی با چاه قدیمی تلاقی پیدا کند و اینجاست که فاجعه رخ میدهد.در صورتی که محل دقیق چاه مشخص نباشد بعد ها برای مقنی مشکلات بزرگی به وجود می آید. عمق حفر چاه در هر منطقه باید توسط آزمایش های آزمایشگاه مکانیک خاک تعیین شود.وزن ساختمان با توجه به نوع خاک آن منطقه تا عمق خاصی موثر میباشد.از آن عمق به بعد اثر وزن ساختمان به اصلاح دارای بار مرده یا بار زنده-صفر میباشد.

به هر حال یشنهاد میشود همیشه برای تخلیه چاه و تعمیر چاه با شرکت صبا فراز که دارای مهارت لازم و تجربه کافی در این امر باشد همکاری کنید. شرکت صبا فراز دارای نیروهای ماهر در امر حفر چاه می باشند .

 

 

 

روش های حفر چاه

حفرچاه فاضلاب با دستگاه مکانیکی

حفرچاه فاضلاب با دستگاه مکانیکی یکی از روش های حفرچاه فاضلاب می باشد در این روش، به یکی از سه روش دستگاه حفاری ضربه‌ای ، دستگاه حفاری چرخشی یا ترکیبی از این دو، انرژی مکانیکی به سنگ منتقل میشود. در اصطلـاح عملیاتی را که به روش مکانیکی موجب حفر چال در سنگ میشوند حفاری مکانیکی میگویند. امروزه ۹۸ درصد حفاریها به روش مکانیکی حفر میشوند. در معادن سطحی و حفاری‌هـای نیمه عمیق و عمیق عمدتاً از ماشین‌هـای حفاری چرخشی با مته‌هـای مخروطی شکل و ماشینهای ضربه‌ای سنگین استفاده میشود ؛ اما در معادن زیر زمینی یا به طور کلی درعملیات زیر زمینی از ماشین‌هـای ضربه‌ای استفاده میگردد.

 

 حفر چاه  حرارتی

به طور کلی صرف نظر از نوع روش های حفرچاه  و منشا انرژی، عملیاتی را که به حفر چال در سنگ منجرمی شود را نفوذپذیری مینامند. در روش حرارتی، به کمک انرژی حرارتی حاصل از آمیختن هوا یا اکسیژن با یک نوع سوخت، ترجیحا نفت سفید، نفوذ پذیری در سنگ صورت یگیرد. هوا یا اکسیژن و سوخت از دو مجرای جداگانه به داخل مخزنی واقع در پشت مته ارسال میشوند و پس از اشتعال، شعله حرارت را از طریق نازل سر مته به سطح سنگ منتقل میکند و حرارت نیز سطح سنگ را متورق و آماده جدایی میکند. در نهایت، به کمک فشارآب، قطعات متورق جدا و به سطح زمین منتقل میشوند.

 

حفاری آبی چاه (حفر چاه )

در این روش از روش های حفرچاه  ، با استفاده از فشار آب تامین شده در سطح، حفرچاه  امکان پذیر میگردد. در اینجا فشار آب با سایش سطح سنگ، مقاومت سنگ را در همـ میشکند، و بدین ترتیب، حفرچاه  صورت میگیرد. این روش با افزایش فشار آب، در استخراج ذغال سنگ و ذخایر پلـاسر نیزکاربرد دارد.

حفاری لرزشی چاه

در این روش با ایجاد لرزشهایی با فرکانس ۱۰۰ تا ۲۰۰۰۰ دور در ثانیه میتوان سنگ را شکست. یکی از متداولترین روش‌هـای حفاری لرزشی،روش حفاری مافوق صوت است.

 

حفاری شیمیایی چاه

در این روش از روش های حفرچاه  با استفاده از فعل وانفعالات شیمیایی ناشی از انفجار مواد منفجره میتوان در طبقات حفاری کرد. معمولـاًدر این روش از دو نوع خرج استفاده میشود:

.۱. خرج سیلندری که باعث حفر چال سیلندری میشود.

.۲. خرج چالتراش که باعث افزایش قطر چال میشود.

 

حفاری الکتریکی چاه

در این روش از روش های  با تولید الکتریکی ستونی یا قوسی یا جرقه‌ای، عملیات نفوذپذیری در سنگ انجامـ میگیرد. در بعضی از این روش‌هـا با وجود بالـا بودن درجه حرارت، به دلیل کوتاه بودن زمان تماس الکتریسته، سنگ ذوب نمی شود ؛ اما در سایرروش‌هـا به دلیل بالـا بودن درجه حرارت و طولـانی بودن زمان تماس الکتریسته با سطح سنگ، پس از ذوب شدن سطح سنگ، سنگ میشکند.

 

حفاری لیزری چاه

با اشعه لیزر میتوان تشعشعات الکترو مغناطیسی را به طور ستونی تولید کرد. این نوع تشعشعات را میتوان برای تبخیر یا ذوب سنگ، ایجاد شکستگی در سنگ و حفر چال استفاده کرد. با تاباندن امواج قوی لیزری ستونی به سطح سنگ، میتوان باعث تبخیر سطح سنگ، و ذوب و شکستگی سنگ در اطراف محدوده ذوب شد. شعاع عملکرد این مناطق به شدت و قدرت اشعه لیزر بستگی دارد.

 

 

سایر خدمات لوله بازکنی صبا فراز : 

 

تخلیه چاه 

تشخیص ترکیدگی لوله 

لوله بازکنی شبانه روزی